Bergsjöhöjds boende
Vår målgrupp
Vi vänder oss till bostadslösa kvinnor och män över 50 år som befinner sig i ett aktivt alkoholmissbruk och som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.
Vår målsättning
Vårt mål är att den som bor hos oss ska få ett långsiktigt boende, minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk samt minimera sitt missbruk för ökad livskvalitet.
Så här arbetar vi
Vi arbetar med kontaktmannaskap och motivations- och stödinsatser för att hjälpa den enskilde att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö. Vi arbetar för att skapa trygghet och tillhörighet, hemkänsla och trivsel, motverka isolering och stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar.
På enheten finns tillgång till hälso- och sjukvårdpersonal.
Vi erbjuder helpension i form av frukost, lunch och kvällsmat.
Verksamheten är bemannad dygnet runt
Vi som jobbar här
Hos oss arbetar totalt 70 personer varav majoriteten är undersköterskor. På Bergsjöhöjd finns också sjuksköterskor, kuratorer, kökspersonal, vaktmästare, administratörer, receptionspersonal, arbetsledare och gruppchefer.
Pris
Prislista pdf-fil >>>
Antal platser
129 platser

Vill du se hur många platser som är lediga på enheten går du in på www.bolistan.goteborg.se
Så här ansöker du om plats
För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag i treserva och ställa insatsen till Boende SRF i org-trädet. Placeringskansliet kommer då straxt att behandla din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Placeringskansliet. 
Kontakta oss
Saturnusgatan 5, 415 20,  GÖTEBORG
Receptionen Bergsjöhöjd  -
Telenr: 031-367 97 08
Kuratorer  -
Telenr: 031-367 97 14, -17
Växel/expedition  -
Telenr: 031-367 90 00

  Skriv ut>>>
 
Webbansvarig - Om hemsidan