• Bergsjöhöjd
 • Stöd- & habiliteringsboende
 • Kvinnovårdkedjan & Dana eftervård
 • Långsiktigt boende
 • Tränings- & Referensboende
 • Ungdoms- & familjeboende
 • Administration
 • Socialjouren
 • Placeringskansliet
 • Boenden A-Ö


 •      Göteborgs Stad
       Social resursförvaltning
       Boendeverksamheten
       Gårdavägen 2
       Box 6131
       400 60 Göteborg
  Bergsjöhöjds boende
  Vår målgrupp
  Vi vänder oss till bostadslösa kvinnor och män över 50 år som befinner sig i ett aktivt alkoholmissbruk och som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.
  Vår målsättning
  Vårt mål är att den som bor hos oss ska få ett långsiktigt boende, minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk samt minimera sitt missbruk för ökad livskvalitet.
  Så här arbetar vi
  Vi arbetar med kontaktmannaskap och motivations- och stödinsatser för att hjälpa den enskilde att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö. Vi arbetar för att skapa trygghet och tillhörighet, hemkänsla och trivsel, motverka isolering och stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar.
  På enheten finns tillgång till hälso- och sjukvårdpersonal.
  Vi erbjuder helpension i form av frukost, lunch och kvällsmat.
  Verksamheten är bemannad dygnet runt
  Vi som jobbar här
  Hos oss arbetar totalt 70 personer varav majoriteten är undersköterskor. På Bergsjöhöjd finns också sjuksköterskor, kuratorer, kökspersonal, vaktmästare, administratörer, receptionspersonal, arbetsledare och gruppchefer.
  Pris
  Prislista pdf-fil >>>
  Antal platser
  129 platser

  Vill du se hur många platser som är lediga på enheten går du in på www.bolistan.goteborg.se
  Så här ansöker du om plats
  För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag i treserva och ställa insatsen till Boende SRF i org-trädet. Placeringskansliet kommer då att behandla din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Placeringskansliet. 
  Kontakta oss
  Saturnusgatan 5, 415 20  GÖTEBORG
  Receptionen Bergsjöhöjd  -
  Telenr: 031-367 97 08
  Kuratorer  -
  Telenr: 031-367 97 14, -17
  Växel/expedition  -
  Telenr: 031-367 90 00

    Skriv ut >>>
   
  Webbansvarig - Om hemsidan