Politik & Organisation
  Växel: 031 - 365 00 00
Nämnder

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Färdtjänstnämnden
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretslopps- och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Nämnden för Intraservice
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice
Park- och naturnämnden
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnd Angered
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo
Stadsdelsnämnd Centrum
Stadsdelsnämnd Lundby
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg
Stadsdelsnämnd Västra Hisingen
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg
Stadsrevisionen
Stadsrevisionen, revisorskollegium
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg Köpmansgatan 20
Tel 031 - 365 00 00